De belangrijkste vragen over corona beantwoord

Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, lid van het adviespanel voor de Europese Commissie, beantwoordt de prangendste vragen over corona, de Nederlandse aanpak en wat je nu kan doen.

18 maart 2020 informatie praktijkexamens BBCH

Praktijkexamens CSPE Berg en Bosch College Houten,  PIE, E&O en Z&W De praktijkexamens CSPE op het Berg en Bosch College willen wij volgens rooster door laten gaan. Dit is mogelijk doordat: alle veiligheidsmaatregelen volgens de RIVM in acht genomen kunnen worden; er per praktijkexamen...

Schoolexamens TL

Gisteren is bekend geworden dat de schoolexamens doorgang kunnen vinden om het mogelijk te maken het examen zoals gepland af te ronden.We hebben dit vanmorgen besproken in de gezamenlijke examencommissie van Bilthoven en Houten en het volgende besloten:

Informatie over het Coronavirus

Op 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid