Brief Colleges Bilthoven en Houten mbt lockdown

                                                                               Beste ouders en verzorgers, Gisteravond heeft het kabinet voor de tweede keer moeten besluiten dat de scholen voor po en vo in Nederland sluiten i.v.m. het coronavirus. In het nieuws zijn verschillende berichtgevingen...

corona update BBCH en BBCB

- Vierdaagse lesweek; sinds 1 oktober hebben we dit ingezet om lesuitval te voorkomen en voor de leerlingen een voorspelbaar rooster te hebben. We zijn tot de conclusie gekomen dat we deze lesweek ook na de herfstvakantie in moeten zetten om uitval op te vangen. Vooralsnog zal dit tot en met 1 december...

Vraag en antwoord Corona BBCH

Vraag en antwoord Corona BBCH   Vraag en antwoord ouders:Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om dan contact op te nemen met de mentor.   Gaat de school open? Ja. De school gaat weer open per 2  juni. Voor alle informatie over hoe we dat gaan...

Bericht aan ouders heropening 20200526

Houten, 26 mei 2020 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,Op dinsdag 2 juni is het zover, dan gaan we onze leerlingen weer ontmoeten op school. Momenteel worden hier denodige voorbereidingen voor getroffen. We moeten ons gaan voorbereiden op het ‘nieuwe normaal’ lesgeven in de1,5 meter samenleving....

Protocol Leerlingvervoer VSO 20200526

Protocol Leerlingvervoer VSO  PROTOCOL VEILIG LEERLINGENVERVOER EN VEILIG VERVOER TEN BEHOEVE VAN DE KINDEROPVANG Versie 26 mei 2020 (vervangt versie 24 april 2020) Inleiding: COVID-19 in Nederland, een risico op het werk Dit protocol is opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke...

Heropening en protocol voortgezet speciaal onderwijs Berg en Bosch College

22 mei 202 bijgevoegd de linkjes naar de protocollen die vandaag gepubliceerd zijn:  Protocol VSO Protocol VSO toelichting Lecso     20 mei 2020 Gisteren is bekend gemaakt dat ook de VSO scholen vanaf 2 juni weer open mogen. Dat is goed nieuws, want we missen onze leerlingen. Binnen Berg...

Stroomschema Corona

Er is een aangepaste versie van het stroomschema hoe te handelen bij Coronaklachten

Filmpje voor de leerlingen van de medewerkers van BB College Houten

Filmpje voor de leerlingen van de medewerkers van BB College Houten   de medewerkers van het Berg en Bosch College Houten hopen de leerlingen snel weer te ontmoeten. Tot die tijd sturen we via dit filmpje groeten, liefs, wijsheden en tips!   https://youtu.be/eXEjbDzCFn4   

Informatie Slaag-zak regeling 2019-2020

Op 8 april hebben wij de onderstaande informatie over de slaag-zakregeling 2019-2020 ontvangen.    Slaag-zakregeling 2019-2020 per onderdeel Eindcijfers Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de SE-resultaten. Het eindcijfer wordt afgerond...

Enquête College Houten

College Houten heeft via een enquête ouders gevraagd hoe het, in deze tijd van thuisonderwijs, methen en hun kinderen gaat.De enquête is door 103 ouders ingevuld, dat is ruim 50% van alle ouders. Dat bijna de helft van alle ouders nog niet reageerde heeft de aandacht van de directie.

Interview Goedemorgen Nederland

Donderdagochtend 2 april is Brechtje van de Kant, directeur van College Houten, via skype geïnterviewd door Goedemorgen Nederland.Het interview ging over de problemen die het speciaal onderwijs door de corona maatregelen ziet bij leerlingen. 

Tips voor thuis vanuit de orthopedagogen

Inmiddels zijn de scholen al ruim een week gesloten. Wij kunnen ons voorstellen dat de sluiting van onze school en daarmee het wegvallen van het dagelijkse ritme erg lastig kan zijn voor uw kind. Uw kind heeft mogelijk veel vragen en kan het lastig vinden om vanuit huis aan opdrachten voor school...

Tien tips in het omgaan met de nieuwe thuissituatie voor ouders..

Tien tips in het omgaan met de nieuwe thuissituatie voor ouders.. Informatie voor ouders- laatste actualisatie: 30 maart 2020 De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder mee om? Met deze tien tips hopen we een eerste richting te geven. De komende periode...

Informatie afronden SchoolExamen (SE) en PTA's Berg en Bosch College Houten

Informatie afronden SchoolExamen (SE) en PTA's Berg en Bosch College Houten   Aan leerlingen en ouders 4e leerjaar,   Betreft: afronden schoolexamens; inhalen en herkansen PTA's   Ter informatie betreffende de afronding van de Schoolexamens:   Vanaf dinsdag 14 april aanstaande t/m donderdag...

GGD Utrecht: Vaccinaties meningokokken uitgesteld

Op verzoek van GGD Utrecht plaatsen we deze mededeling. Het RIVM heeft besloten dat alle groepsvaccinaties worden uitgesteld, vanwege het coronavirus. Omdat Meningokokken W nog steeds voorkomt in Nederland is lang uitstellen van deze vaccinatie geen optie.

nieuws m.b.t. examens 24-3-20

Beste examenleerlingen, ouders en andere belangstellenden,   Vandaag (dinsdag 24 maart) is besloten dat de centrale examens geen doorgang vinden. Dat heeft grote consequenties voor het al dan niet behalen van een diploma. Iedereen maar vooral onze examenleerlingen willen graag weten waar ze...

Examennieuws

Beste ouder(s) / verzorger(s), Zojuist is door Minister Slob het nieuws bekend gemaakt dat de centrale examens niet doorgaan. Wel worden de schoolexamens afgerond. Er komt een landelijke zak- slaagregeling; dit wil zeggen dat landelijk bepaald wordt wanneer een leerling geslaagd is. U kunt dit zelf...