Enquête College Houten

College Houten heeft via een enquête ouders gevraagd hoe het, in deze tijd van thuisonderwijs, methen en hun kinderen gaat.De enquête is door 103 ouders ingevuld, dat is ruim 50% van alle ouders. Dat bijna de helft van alleouders nog niet reageerde heeft de aandacht van de directie.

Interview Goedemorgen Nederland

Donderdagochtend 2 april is Brechtje van de Kant, directeur van College Houten, via skype geïnterviewd door Goedemorgen Nederland.Het interview ging over de problemen die het speciaal onderwijs door de corona maatregelen ziet bij leerlingen. 

Tips voor thuis vanuit de orthopedagogen

Inmiddels zijn de scholen al ruim een week gesloten. Wij kunnen ons voorstellen dat de sluiting van onze school en daarmee het wegvallen van het dagelijkse ritme erg lastig kan zijn voor uw kind. Uw kind heeft mogelijk veel vragen en kan het lastig vinden om vanuit huis aan opdrachten voor school...

Tien tips in het omgaan met de nieuwe thuissituatie voor ouders..

Tien tips in het omgaan met de nieuwe thuissituatie voor ouders.. Informatie voor ouders- laatste actualisatie: 30 maart 2020 De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder mee om? Met deze tien tips hopen we een eerste richting te geven. De komende periode...

Informatie afronden SchoolExamen (SE) en PTA's Berg en Bosch College Houten

Informatie afronden SchoolExamen (SE) en PTA's Berg en Bosch College Houten   Aan leerlingen en ouders 4e leerjaar,   Betreft: afronden schoolexamens; inhalen en herkansen PTA's   Ter informatie betreffende de afronding van de Schoolexamens:   Vanaf dinsdag 14 april aanstaande t/m donderdag...

GGD Utrecht: Vaccinaties meningokokken uitgesteld

Op verzoek van GGD Utrecht plaatsen we deze mededeling. Het RIVM heeft besloten dat alle groepsvaccinaties worden uitgesteld, vanwege het coronavirus. Omdat Meningokokken W nog steeds voorkomt in Nederland is lang uitstellen van deze vaccinatie geen optie.

nieuws m.b.t. examens 24-3-20

Beste examenleerlingen, ouders en andere belangstellenden,   Vandaag (dinsdag 24 maart) is besloten dat de centrale examens geen doorgang vinden. Dat heeft grote consequenties voor het al dan niet behalen van een diploma. Iedereen maar vooral onze examenleerlingen willen graag weten waar ze...

Examennieuws

Beste ouder(s) / verzorger(s), Zojuist is door Minister Slob het nieuws bekend gemaakt dat de centrale examens niet doorgaan. Wel worden de schoolexamens afgerond. Er komt een landelijke zak- slaagregeling; dit wil zeggen dat landelijk bepaald wordt wanneer een leerling geslaagd is. U kunt dit zelf...

De belangrijkste vragen over corona beantwoord

Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, lid van het adviespanel voor de Europese Commissie, beantwoordt de prangendste vragen over corona, de Nederlandse aanpak en wat je nu kan doen.

18 maart 2020 informatie praktijkexamens BBCH

Praktijkexamens CSPE Berg en Bosch College Houten,  PIE, E&O en Z&W De praktijkexamens CSPE op het Berg en Bosch College willen wij volgens rooster door laten gaan. Dit is mogelijk doordat: alle veiligheidsmaatregelen volgens de RIVM in acht genomen kunnen worden; er per praktijkexamen...

Schoolexamens TL

Gisteren is bekend geworden dat de schoolexamens doorgang kunnen vinden om het mogelijk te maken het examen zoals gepland af te ronden.We hebben dit vanmorgen besproken in de gezamenlijke examencommissie van Bilthoven en Houten en het volgende besloten:

Informatie over het Coronavirus

Op 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid