Brief Colleges Bilthoven en Houten mbt lockdown

                                                                              

Beste ouders en verzorgers,

Gisteravond heeft het kabinet voor de tweede keer moeten besluiten dat de scholen voor po en vo in Nederland sluiten i.v.m. het coronavirus. In het nieuws zijn verschillende berichtgevingen over de hoedanigheid van het sluiten van de scholen. Wij houden hier de overheid en lecso in aan als onze betrouwbare bronnen. Dit betekent dat ook het Berg en Bosch College vanaf morgen zijn deuren moet sluiten.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf woensdag 16 december is onze school gesloten voor leerlingen, in ieder geval tot en met vrijdag 15 januari 2021. Hieronder leest u in welke gevallen uitzonderingen gemaakt zullen worden.
Vandaag bereiden de mentoren de klassen voor op deze lockdown en zorgen dat de leerlingen op de juiste plekken in kunnen loggen. Om het onderwijs digitaal goed voor te bereiden is de school morgen, woensdag 16 december gesloten voor leerlingen.

Leerlingen werken morgen zelfstandig thuis aan SOM, de mentor zorgt voor een digitaal moment met u als
ouders om verdere uitleg te geven.
Wij vragen u om aan het vervoerbedrijf van uw kind (indien van toepassing) door te geven dat uw kind in ieder geval t/m 15 januari thuis zal blijven. Als uw kind valt onder één van de uitzonderingssituaties, is het verstandig aan het vervoerbedrijf door te geven dat uw kind wel vervoer nodig heeft.
Opvang voor leerlingen van ouders werkzaam in vitale sectoren.

Vandaag wordt door de mentoren een inventarisatie gedaan om noodopvang te verzorgen voor leerlingen
waarvan de ouders werkzaam zijn in de door het kabinet genoemde cruciale sectoren. U kunt via deze link
nagaan of deze situatie op u van toepassing is. Indien dit voor u het geval is, kunt u gedurende de periode 16 december t/m 15 januari wél met uw kind terecht op school. Wij vragen u in dit geval om de mentor van uw kind in te lichten.

Digitaal onderwijs
Vanaf donderdag 17 december wordt er aan alle klassen digitaal lesgegeven. Hierbij wordt het reguliere rooster aangehouden, de leerlingen krijgen weer vijf dagen (digitaal) les. Instructiemomenten van de lesuren (2,3,4,5,6,7) worden gekoppeld, dit betekent dat leerlingen minder vaak in hoeven te loggen.
Op woensdag 16 en donderdag 17 december komen contactmomenten voor u als ouder met de mentor om uitleg te krijgen en vragen te stellen.

Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die zich in een kwetsbare situatie bevinden en leerlingen die zich bevinden in het (voor)examenjaar. Hoe het onderwijs of schoolexamens voor deze leerlingen, op veilige wijze, wel plaats gaat vinden wordt opgepakt. De mentor zal u als ouders informeren.

Heeft u nog vragen?
Neem daarvoor in eerste instantie (telefonisch of per e-mail) contact op met de mentor van uw klas. Neem in geval van nood contact op met de directie van de school van uw kind.
Het is en blijft een ontzettend ingewikkelde tijd voor iedereen. We doen ons uiterste best om u als ouders zo goed mogelijk te informeren en zullen u op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,
Evelien von Piekartz
Brechtje van de Kant
Directie Berg en Bosch College Houten

Berg en Bosch College (Houten), Berg en Bosch College (Bilthoven)