corona update BBCH en BBCB

Vierdaagse lesweek; sinds 1 oktober hebben we dit ingezet om lesuitval te voorkomen en voor de leerlingen een voorspelbaar rooster te hebben. We zijn tot de conclusie gekomen dat we deze lesweek ook na de herfstvakantie in moeten zetten om uitval op te vangen. Vooralsnog zal dit tot en met 1 december zijn, onze verwachting is gezien de opmars van het virus dat tot en met de kerstvakantie reëel is. 

Mondkapjes; landelijk gaat het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes over van advies naar verplichting. Bij ons op school zijn leerlingen en collega's al verplicht om er eentje te dragen als ze in openbare ruimtes zijn. Dus eigenlijk overal behalve (zittend) in het klaslokaal. Om dit met elkaar goed uit te voeren hebben we ook u als ouder nodig; zorg dat uw kind voldoende mondkapjes bij zich heeft en deze ook goed gebruikt. Bij het herhaaldelijk niet uitvoeren van deze afspraak zullen we contact met u opnemen en kan een leerling op dat moment (mogelijk) niet op school zijn.

- Oudergesprekken; dit blijft gelijk aan voorgaande berichten. We voeren deze gesprekken in principe digitaal of telefonisch.
 
We beseffen ons dat de vierdaagse lesweek ook iets van u als ouder(s) vraagt. Helaas zitten we in een situatie waarin we van mening zijn dat dit de beste oplossing is. Vanuit school zullen wij er alles aan doen om met elkaar ons aan de landelijke regels te houden. Mocht u over bovenstaande vragen hebben, dan horen we dit graag.

Berg en Bosch College (Houten), Berg en Bosch College (Bilthoven)