Protocol Leerlingvervoer VSO 20200526

Protocol Leerlingvervoer VSO 

PROTOCOL VEILIG LEERLINGENVERVOER EN VEILIG VERVOER TEN BEHOEVE VAN DE KINDEROPVANG Versie 26 mei 2020 (vervangt versie 24 april 2020) Inleiding: COVID-19 in Nederland, een risico op het werk Dit protocol is opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke vereniging van ondernemers in het zorg- en taxivervoer, samen met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen. Het is het sectorprotocol voor het leerlingenvervoer en het vervoer voor de kinderopvang. De sector wil op deze manier, passend binnen de kaders van het Kabinet, de op 21 april jl. afgekondigde besluiten, de op 19 mei jl. afgekondigde besluiten en de adviezen van het RIVM, meewerken om het vervoer zo goed, verantwoord en snel mogelijk weer op te kunnen starten/uit te kunnen voeren. In dit protocol wordt ingegaan op veiligheids- en hygiëne-aspecten waar rekening mee gehouden moet worden als het vervoer weer wordt opgestart. Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers te waarborgen en dit protocol kan gezien worden als onderdeel van de ‘Arbocatalogus ’voor de sector en de RI&E van het bedrijf. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en nieuwe inzichten of besluiten vanuit de Rijksoverheid of het RIVM. Het is een levend document. Bij de uitvoering van het vervoer is de sector niet gehouden aan het onmogelijke.

Lees verder.......https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2001/10/Sectorprotocol-leerlingen-en-kinderopvangvervoer-met-bijlage-RIVM.pdf

Berg en Bosch College (Houten), Berg en Bosch College (Bilthoven)