Enquête College Houten

College Houten heeft via een enquête ouders gevraagd hoe het, in deze tijd van thuisonderwijs, met
hen en hun kinderen gaat.
De enquête is door 103 ouders ingevuld, dat is ruim 50% van alle ouders. Dat bijna de helft van alle 
ouders nog niet reageerde heeft de aandacht van de directie.


De resultaten zijn bemoedigend. Hoewel het voor sommige ouders en leerlingen een zoektocht is om
een goed evenwicht te vinden en een aantal leerlingen zich onzeker voelt over wat er verwacht wordt,
blijkt dat in veruit de meeste gezinnen het thuisonderwijs goed wordt opgepakt.
Onze grote complimenten voor de wijze waarop ouders dit doen en waarop wordt geprobeerd de
leerlingen zo ontspannen en goed mogelijk door deze lastige tijd te helpen.
Hieronder vindt u de resultaten van de vragen:
 94% van de leerlingen werkt thuis aan schoolwerk
 74% van de ouders werkt samen met kind aan schoolwerk
 88% van de ouders weet (qua schoolwerk) wat er van kan hun kind wordt verwacht
 85,5 % van de ouders kan zijn/haar kind helpen met het schoolwerk
 95% van de ouders kan hun kind uitleggen wat het corona virus is en wat dit voor het kind en
de omgeving betekent
 69% van de ouders heeft geen behoefte aan extra contact met school
 73% heeft geen extra hulp nodig

Deze resultaten laten zien dat het in verreweg de meeste gevallen goed gaat. Maar dat er ook
ouders zijn die wel extra ondersteuning nodig hebben.
Nogal wat ouders geven ook aan dat er vanuit hun kind wel behoefte is aan meer contact, niet
alleen via de mail of de app, maar ook persoonlijker. Dus even bellen, skypen, of videobellen met de
hele groep. Om bv online instructies te krijgen, maar ook om de verbinding met school te houden.
Een aantal mentoren doet dit al. Ook voor sommige docenten is het geven van digitaal onderwijs
nieuw, docenten ondersteunen en leren nu ook van elkaar.
De uitslag van de enquête wordt met het team gedeeld en waar nodig en mogelijk worden
aanpassingen gemaakt.

Berg en Bosch College (Houten)