Bericht naar ouders/verzorgers De Kristal

Beste ouders/ verzorgers,

Gisteravond hebben wij van minister president Rutte gehoord dat de scholen in ieder geval tot de meivakantie gesloten blijven. Dit besluit van de regering was te verwachten, maar valt ons zwaar. Wij missen onze leerlingen, jullie kinderen, enorm. Een leerkracht zei:"Voor dit beroep heb ik niet gekozen. Ik voel me nu een helpdeskmedewerker en mis het contact met mijn kinderen ontzettend". En zo voelt het voor iedereen hier op school. En toch moeten we omgaan met deze situatie. Net zoals jullie, ouders en verzorgers. We realiseren ons dat deze situatie ook van jullie heel veel vraagt. Het combineren van zelf thuis werken en thuisonderwijs geven of het combineren van werk buitenshuis, de opvang regelen én thuisonderwijs geven. En dat terwijl jullie er niet voor geleerd hebben om juf of meester te zijn 😉!

We merken dat het grootste deel van onze leerlingen thuis hard aan het werk is. In ieder geval online en vaak ook op papier. Dat is top! Veel ouders maken gebruik van het aanvullende aanbod op papier en dat is fijn want voor sommige leerlingen werkt dit beter. 
Nu de school langer dicht blijft hebben de leerkrachten vandaag overlegd over hoe zij het onderwijsaanbod de komende weken zullen inrichten. U ontvangt hierover uitleg via een mail van de leerkrachten. Zoals u weet volgen de leerkrachten de online activiteiten van de kinderen en hebben zij zicht op wat, wanneer en hoe het werk gemaakt wordt. Samen met u zorgen zij ervoor dat de kinderen voldoende lesaanbod krijgen.

Ons advies aan u is om daarnaast een duidelijke structuur in de dag te hebben: werken af te wisselen met spelen en ook te zoeken naar andere activiteiten waardoor de kinderen op een praktische manier leren. Speel samen, ook buiten (als dat kan). Bak koekjes en klieder met verf. Speel bordspellen en kijk films. Ga samen eens experimenteren of zoek virtuele rondleidingen van musea of dierentuinen. Begin een boek te lezen samen met het hele gezin. Ga lekker onder een deken knuffelen en doe even helemaal niets. Vergeet hierin jezelf als ouder niet. Zorg ook voor 'me time'. 

Mocht u tegen problemen aanlopen, twijfel dan niet om dit met de leerkracht te delen. We denken graag met u mee.

Uiteraard blijven wij opvang bieden aan kinderen van wie (één van) de ouders werkzaam is/zijn in een door de overheid aangewezen cruciale beroepsgroep. Let op: Goede Vrijdag en 2e Paasdag zijn vrije dagen en dan wordt er op de school geen opvang verzorgd. 

Wij proberen het thuisonderwijs dus zo goed als mogelijk te waarborgen. Het kan echter gebeuren dat leerkrachten ziek worden en daardoor uw kind/kinderen niet meer dagelijks kunnen ondersteunen. Uiteraard zult u daarover dan geïnformeerd worden door ons en wij rekenen in zo’n geval graag op uw begrip.

We kunnen ons voorstellen dat u zich misschien zorgen maakt over een eventuele onderwijsachterstand van uw kind/kinderen. Wij doen echter alles wat in ons vermogen ligt om een eventuele achterstand zoveel mogelijk te beperken. U mag van ons verwachten dat wij, zodra de kinderen weer gewoon naar school kunnen, de draad van het reguliere onderwijs weer oppakken. Mochten er hiaten in het onderwijs zijn, dan brengen wij die dan in beeld en zullen wij de best haalbare aanpak kiezen.

Volgende week donderdagavond hebben wij een online vergadering met de ouders van de ouderraad, medezeggenschapsraad, werkgroep ouderbetrokkenheid en de klassenouders. Doel van deze vergadering is om te peilen hoe de samenwerking tussen school en ouders verloopt. Wellicht zijn er tips waar wij als school weer mee verder kunnen. De uitkomsten van deze bijeenkomst zullen wij met u delen.

Tot slot: de huidige situatie brengt voor iedereen zorgen en vragen met zich mee. Ook voor kinderen gaat alles anders dan anders en vaak voelen zij de spanningen die deze situatie met zich meebrengt goed aan. Soms leidt dit tot gedrag dat als negatief kan worden ervaren, zoals boosheid of protest. In deze omstandigheden is dat echter een normale reactie. Wanneer het thuisonderwijs hierdoor soms even niet lukt, probeert u het op een ander moment dan gewoon nog eens. Uw kind heeft nu vooral veel liefde, warmte, geruststelling en gezelligheid nodig.

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u toch vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u die telefonisch en/of via email met ons delen. Wij wensen u sterkte toe met de huidige situatie en bovenal gezondheid voor u en uw dierbaren.

Beppie Vendrik
Directeur

Sonja van Enk
Adjunct-directeur

De Kristal