Tips voor thuis vanuit de orthopedagogen

Inmiddels zijn de scholen al ruim een week gesloten. Wij kunnen ons voorstellen dat de sluiting van onze school en daarmee het wegvallen van het dagelijkse ritme erg lastig kan zijn voor uw kind. Uw kind heeft mogelijk veel vragen en kan het lastig vinden om vanuit huis aan opdrachten voor school te moeten werken. Hieronder hebben wij enkele tips over hoe je (met visuele ondersteuning) uitleg kan geven over het Coronavirus en over het opstellen van een dagschema samen met uw kind. 

Geef uitleg over het Coronavirus

Het is belangrijk om uw kind duidelijkheid te geven en zo goed als mogelijk voorspelbaarheid te bieden tijdens de maatregelen. Hieronder enkele tips (Autismehuis, z.d.):

 • Geef context. Uitleg geven dat de scholen moeten sluiten om ervoor te zorgen dat minder mensen besmet raken met het Coronavirus. Dit is een uitzondering en als de regel niet meer nodig is gaat uw kind weer gewoon naar school. 
 • Geef duidelijkheid. Denk hierbij aan het wat (alle scholen), wanneer (tot 6 april), waar (alle scholen dicht, iedereen blijft thuis), wie (alle mensen en kinderen in Nederland die naar school gaan) en hoe (zie tip dagschema in document) volgens de Geef Me de 5 Methodiek.
 • Sluit aan. Kijk en luister goed naar je kind en sluit hierbij aan.
 • Geef sluitende structuur. Zie dagschema in het document.
 • Geef vertrouwen. 

Voor het volledige document met beschrijving van bovenstaande tips en een format voor een dagschema zie https://balansdigitaal.nl/wp-content/uploads/2020/03/CoranASS-3.0.pdf 

Tips voor daginvulling (wij-leren.nl, z.d.). 

 • Probeer waar mogelijk te zorgen voor een plek waar aan school gewerkt wordt. Dus bijvoorbeeld de studeerkamer of aan de tafel in de woonkamer. Als het schoolwerk af is alle spullen opruimen, zodat het duidelijk is dat het schoolwerk klaar is voor vandaag.
 • Zorg voor een dagindeling met school(werk), beweeg- en rustmomenten. Bespreek samen een passend dagprogramma dat is vol te houden.
 • Vraag niet teveel van jezelf, je bent een ouder en niet een docent.
 • Maak een duidelijke dagindeling (zie website balansdigitaal). 's Ochtends beginnen met zaakvakken en later op de dag de creatieve vakken. Ook is het belangrijk om voldoende pauzes in te plannen. 
 • Ga leuke activiteiten ondernemen met uw kind, zoals een boek lezen, jeugdjournaal kijken, spelletjes spelen of samen koken. Naast dat het gezellig is, zijn deze activiteiten ook goed voor hun ontwikkeling. 
 • Leg niet teveel druk op uw kind. 

Overige informatie:

 • Hier vindt u een link naar adviezen vanuit de methode Geef me de 5: ‘Thuis zonder vakantie - 7 tips’. Bron: www.geefmede5.nl  
 • Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl/coronavirus) worden voor ouders en voor kinderen en jeugdigen tips en informatie gegeven.

Mocht u vragen hebben of tegen problemen aanlopen, kunt u via de mail contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Orthopedagogen Berg en Bosch College Houten en Bilthoven.

Bronnen:

-Autismehuis. (z.d.). Voorbereiding sluiten scholen #CoronASS. Geraadpleegd op 

24-03-2020, https://balansdigitaal.nl/wp-content/uploads/2020/03/CoranASS-3.0.pdf 

-Wij-leren.nl. (z.d.). 100 praktische tips voor ouders met kinderen die thuis leren. 

Geraadpleegd op 26-03-2020, van https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php 

-Geef me de 5. www.geefmede5.nl. GMD5 Whitepaper - thuis zonder vakantie. (maart 2020)

-Nederlands Jeugdinstituut. www.nji.nl/coronavirus. (maart 2020).

Berg en Bosch College (Houten), Berg en Bosch College (Bilthoven)