Brief Colleges Bilthoven en Houten mbt lockdown

                                                                               Beste ouders en verzorgers, Gisteravond heeft het kabinet voor de tweede keer moeten besluiten dat de scholen voor po en vo in Nederland sluiten i.v.m. het coronavirus. In het nieuws zijn verschillende berichtgevingen...

Brief BBCollege Bilthoven Bovenbouw mbt lockdown

    Beste ouders en leerlingen, Vanaf morgen (woensdag 16 december) gaat ons college dicht. We blijven in lockdown tot en met maandag 18 januari. Dit heeft voor u en ons maar vooral voor de leerlingen grote consequenties. We zullen in deze mail dit puntsgewijs met u doornemen. De vakantie begint...

Brief BBCollege Bilthoven Onderbouw mbt lockdown

Beste ouders, Vanaf morgen (woensdag 16 december) gaat ons college dicht. We blijven in lockdown tot en met maandag 18 januari. Dit heeft voor u en ons maar vooral voor de leerlingen grote consequenties. We zullen in deze mail dit puntsgewijs met u doornemen. De vakantie begint voor de leerlingen...

corona update BBCH en BBCB

- Vierdaagse lesweek; sinds 1 oktober hebben we dit ingezet om lesuitval te voorkomen en voor de leerlingen een voorspelbaar rooster te hebben. We zijn tot de conclusie gekomen dat we deze lesweek ook na de herfstvakantie in moeten zetten om uitval op te vangen. Vooralsnog zal dit tot en met 1 december...

Maatregelen a.g.v. besmetting op Berg en Bosch College Bilthoven

Beste ouders en leerlingen, Vandaag hebben we gehoord dat een van de docenten positief is getest op het coronavirus.  Dat betekent dat we nu heel nauwkeurig en voorzichtig te werk moeten gaan. De ggd neemt minstens 24 uur de tijd om bronnenonderzoek te doen. Daar willen en kunnen we niet op wachten.    Om...

Protocol Leerlingvervoer VSO 20200526

Protocol Leerlingvervoer VSO  PROTOCOL VEILIG LEERLINGENVERVOER EN VEILIG VERVOER TEN BEHOEVE VAN DE KINDEROPVANG Versie 26 mei 2020 (vervangt versie 24 april 2020) Inleiding: COVID-19 in Nederland, een risico op het werk Dit protocol is opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke...

Heropening en protocol voortgezet speciaal onderwijs Berg en Bosch College

22 mei 202 bijgevoegd de linkjes naar de protocollen die vandaag gepubliceerd zijn:  Protocol VSO Protocol VSO toelichting Lecso     20 mei 2020 Gisteren is bekend gemaakt dat ook de VSO scholen vanaf 2 juni weer open mogen. Dat is goed nieuws, want we missen onze leerlingen. Binnen Berg...

Stroomschema Corona

Er is een aangepaste versie van het stroomschema hoe te handelen bij Coronaklachten

Informatie Slaag-zak regeling 2019-2020

Op 8 april hebben wij de onderstaande informatie over de slaag-zakregeling 2019-2020 ontvangen.    Slaag-zakregeling 2019-2020 per onderdeel Eindcijfers Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de SE-resultaten. Het eindcijfer wordt afgerond...

uitslag examens en organisatie staatsexamens

Beste examenkandidaten en ouders,   Toen enkele weken geleden besloten werd dat de centrale examens dit jaar niet door zouden gaan, was nog niet bekend wat de gevolgen hiervan zouden zijn voor de staatsexamens. Daar is inmiddels meer duidelijkheid in gekomen. Met dit bericht brengen we iedereen op...

Interview Goedemorgen Nederland

Donderdagochtend 2 april is Brechtje van de Kant, directeur van College Houten, via skype geïnterviewd door Goedemorgen Nederland.Het interview ging over de problemen die het speciaal onderwijs door de corona maatregelen ziet bij leerlingen. 

Tips voor thuis vanuit de orthopedagogen

Inmiddels zijn de scholen al ruim een week gesloten. Wij kunnen ons voorstellen dat de sluiting van onze school en daarmee het wegvallen van het dagelijkse ritme erg lastig kan zijn voor uw kind. Uw kind heeft mogelijk veel vragen en kan het lastig vinden om vanuit huis aan opdrachten voor school...

Tien tips in het omgaan met de nieuwe thuissituatie voor ouders..

Tien tips in het omgaan met de nieuwe thuissituatie voor ouders.. Informatie voor ouders- laatste actualisatie: 30 maart 2020 De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder mee om? Met deze tien tips hopen we een eerste richting te geven. De komende periode...

GGD Utrecht: Vaccinaties meningokokken uitgesteld

Op verzoek van GGD Utrecht plaatsen we deze mededeling. Het RIVM heeft besloten dat alle groepsvaccinaties worden uitgesteld, vanwege het coronavirus. Omdat Meningokokken W nog steeds voorkomt in Nederland is lang uitstellen van deze vaccinatie geen optie.

nieuws m.b.t. examens 24-3-20

Beste examenleerlingen, ouders en andere belangstellenden,   Vandaag (dinsdag 24 maart) is besloten dat de centrale examens geen doorgang vinden. Dat heeft grote consequenties voor het al dan niet behalen van een diploma. Iedereen maar vooral onze examenleerlingen willen graag weten waar ze...

De belangrijkste vragen over corona beantwoord

Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, lid van het adviespanel voor de Europese Commissie, beantwoordt de prangendste vragen over corona, de Nederlandse aanpak en wat je nu kan doen.