update lockdown BBCH

Beste ouder(s) / verzorger(s),

 

Velen zullen gisteren samen met ons het nieuws gevolgd hebben rondom de lockdown. Mogelijk zich nu ook afvragen wat dit betekent voor de schoolgang van uw kind. Want we beseffen ons maar al te goed in welke positie jullie als ouder momenteel zitten, er wordt veel gevraagd!

 

Welke keuzes

Vragen worden gesteld aan ons of wij weer helemaal open gaan, tenslotte zouden we wettelijk deze ruimte hebben. Aan de andere kant krijgen wij de opdracht om mee te werken aan de lockdown, onze medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken en onnodig reizen te beperken. Om deze reden wegen we de keuzes die we maken zorgvuldig af; hierin nemen we pedagogisch, onderwijskundig en veiligheidsbelang mee. Waarin de laatste, veiligheid voor uw kind en voor onze collega, op dit moment het zwaarste weegt. In alles dat we bepalen is een vereiste dat het voor iedereen veilig is.

 

Opbouw; 3e klassen

Om deze reden kiezen we ervoor om naast de 4e klassen te beginnen met lesopbouw van de 3e klassen. Vanaf maandag 18 januari worden de derde klassen weer twee dagen op school verwacht. Welke dagen dit zijn hoort u via de mentor. Deze keuze willen we kort uitleggen; vanuit veiligheidsperspectief willen we niet alle leerlingen tegelijk weer in school. Maar vanuit belang van goed onderwijs hebben de 3e klassen voor het beroepsgerichte programma (praktijk) het nodig om naar school te komen. 

Ons plan is om vanuit hier, landelijke bewegingen volgende, verder op te gaan bouwen. Daar waar kan ook met onderbouwklassen.

 

Anderhalve-meter

Belangrijk is dat u thuis met uw kind bespreekt dat op school, net als in juni 2020, weer anderhalve-meter afstand moet worden gehouden tot iedereen. Dus tot de leraar en medeleerlingen. Ook blijft het dragen van een mondkapje in de openbare ruimtes een vereiste. De klassen die nu naar school komen, krijgen een vast lokaal. Hierdoor willen we bewegingen in school beperken. Uiteraard gaan wij ervan uit dat u de beslisboom in acht neemt en dat een leerling met klachten thuis blijft en getest wordt.

 

Nogmaals willen we benadrukken dat we ons terdege beseffen dat er veel van u als ouder en van onze leerlingen gevraagd wordt. We gaan ons best doen om jullie hier zo goed mogelijk in te begeleiden. Het is fijn om gisteren in de ouderklankbordgroep feedback en complimenten van ouders terug te krijgen. Hiermee kunnen we ons (digitale) onderwijs weer verder mee gaan verbeteren. Weet ons, de mentor of orthopedagoog te vinden bij vragen!

 

Vriendelijke groeten,

 

Evelien von Piekartz

Brechtje van de Kant

 

Directie Berg en Bosch College Houten