Corona maatregelen vanaf 6 april

Coronamaatregelen vanaf 6 april

Wijk bij Duurstede, 1 april 2020 

Betreft: verlenging sluiting van de scholen 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Niet geheel onverwacht heeft de overheid afgekondigd dat alle maatregelen die lopen in verband met het Coronavirus verlengd worden tot en met 28 april. De scholen blijven in ieder geval dicht tot de geplande meivakantie die in onze regio duurt van 25 april t/m 5 mei. 

Om ook het onderwijs in de aankomende periode aan te bieden, willen wij u vragen om dinsdag 7 april lesboeken en schriften van de kinderen op school op te halen. De school is open tussen 8 en 14.30 uur.  Het werk ligt klaar op de tafel van uw kind. In elke unit is een personeelslid aanwezig om u te helpen.  

Hierbij hanteren wij dezelfde richtlijnen als de vorige keer: 

  • 1 volwassene, vrij van klachten. Kinderen blijven buiten 
  • afstand houden 
  • unit 1/2 en 3/4/5 maken gebruik van de klassendeur 
  • unit 5/6 maakt gebruik van de trap naast de directiekamer  
  • unit 7/8 maakt gebruik van de deur met trap naast de kinderopvang 

Er zal naast het werk uit de boeken ook wat vaker digitaal instructie gegeven worden. Mocht het nodig zijn, kunt u een Chromebook lenen. Hiervoor moet een gebruikersovereenkomst ingevuld worden. Dit regelt u met het personeelslid wat op de unit aanwezig is.  

De leerkrachten zullen de aankomende weken per week een planning klaarzetten. Dit gebeurt in de digitale omgeving van de kinderen of wordt u per mail toegezonden. De leerkracht zal u hier zelf over informeren.   

 

Mocht u vragen hebben, horen we dat graag. 

 

Vriendelijke groet, ook namens het team

Else Hopman en Inge Westerveld

Het Anker