Een hartelijke groet vanuit de Wissel!

Het is onzekere tijd. Voor onze leerlingen, ouders en teamleden. Niemand weet echt waar hij of zij aan toe is. Verbinding is dus heel belangrijk, door contact te zoeken en te houden met elkaar kunnen wij deze crisis het hoofd bieden! Het team van de Wissel richt zich op een goed contact met leerlingen en ouders, nu er zoveel afstand is. We fietsen langs, (beeld-)bellen, mailen en ontvangen een enkele leerling op school om uitleg te geven over het digitale onderwijs. We vangen leerlingen op die ouders hebben in vitale beroepen. We werken actief samen met het Sociaal Team om kwetsbare gezinnen ondersteuning te bieden. 

Eén ding is zeker: we missen onze leerlingen ont-zet-tend! Het begrijpen van onze leerlingen, het geven van ruimte, het naast onze leerlingen te gaan staan als het even moeilijk is, het samen zoeken naar wat werkt. Dat zijn zaken die ons energie geven waarom wij als team iedere dag naar school komen. Voor onze leerlingen! En dat missen wij dus.... We werken met man en macht om in deze tijd nieuwe wegen te vinden zodat we de verbinding met onze leerlingen en ouders kunnen houden. 

Hartelijke groet,

het team van de Wissel

De Wissel