Schoolexamens TL

Gisteren is bekend geworden dat de schoolexamens doorgang kunnen vinden om het mogelijk te maken het examen zoals gepland af te ronden.
We hebben dit vanmorgen besproken in de gezamenlijke examencommissie van Bilthoven en Houten en het volgende besloten:


- We laten voorlopig geen leerlingen naar school komen om toetsen te maken.
- PTA's worden zoveel mogelijk aangepast zodat deze op afstand gemaakt kunnen worden. Docenten krijgen een week de tijd om te besluiten hoe en wanneer (tussen 25 maart en eind april) getoetst gaat worden.
- Na 25 maart geven de mentoren door hoe en wanneer PTA's afgenomen/ingeleverd worden, zij zullen ook zorgen voor een inlever-rooster.
- Leerlingen kunnen op dit moment verder met het werk dat opgegeven is door de docenten en in SOM staat. Bestaande afspraken over inleveren van werk blijven bestaan.

Namens de examencommissie,
Met vriendelijke groet,

Marian van Ingen Schenau
schoolleider

Berg en Bosch College (Houten), Berg en Bosch College (Bilthoven)